СКОРДАТУРА
( від іт. scordarе - розстроювати) - тимчасова зміназагальновживаного настроювання струнних музичних інструментів.Застосування С. полегшує виконання окремих акордів та інтервалів, змінювання діапазону, тембру і сили звука. С. рідко перебільшує 1 1/2 тони та використовується в сольних (Н.Паганіні) і оркестрових партіях (Г.Малер, Р.Штраус, М.де Фалья та ін.).