СКЛАДНІ ФОРМИ
- музичні форми, які складаються з двох, трьох і більше частин, співставлених за контрастом тематизму, фактури, тональності. Найбільш поширена тричастинна С.ф. -танці, марші, скерцо, пісні тощо. Принцип поєднання контрастних частин поширений в музиці ХХ ст., де контраст посилюється відмінністю темпу.