СКЛАДНІ ТАКТИ
- такти, в яких є кілька акцентів, а найсильнішим є перший. С.т. слід розглядати як поєднання кількох простих тактів. За кількістю акцентів С.т. поділяються на двочастинні, три-частинні, чотиричастинні, а за структурою - на симетричні та несиметричні такти.