СКЛАДЕНІ ІНТЕРВАЛИ
- інтервали ширші за октаву. С.і. можнарозглядати як суму октави і простого інтервалу. До С.і. належать:нона (октава + секунда); децима (октава + терція); ундецима (октава+кварта); дуодецима (октава + квінта); терцдецима (октава + секста);квартдецима (октава + септима); квінтдецима (октава + октава, подвоєна октава).