СИЦИЛІАНА
(іт. siciliana - сіцілійська) - 1.Старовинний пасторальний італійський танець. Музичний розмір 6/8, 9/8, 12/8. Темп помірний.2. Вокальна або інструментальна п’єса, яка походить від С. (1). Характерними рисами С. є мінорний лад, пунктирний ритм, наспівність,тричастинна побудова da capo, відсутність стакато. С. набула поширення з XVI cт. в творчості А.Скарлатті, Г.Генделя, Й.С.Баха, пізніше - в операх Г.Доніцетті, Д.Верді, П.Масканьї та ін.