СИНОПСІЯ
(від гр. syn - разом і opsis - погляд) - загальна назва зорово-слухових асоціацій, які ґрунтуються на емоційно-смисловому оцінюванні тембрів і тональностей. Зв’язок між звуком і світлом, що впливає на процес створення і сприймання музики, були відомі ще в Давній Індії та Китаї. Деякі музиканти (М.Римський-Корсаков, О.Скрябін) були здатні до конкретно - кольорових відчуттів різних тональностей, акордів, тембрів, і навпаки, звукових відчуттів від кольорових барв. Ця здатність набула втілення в створенні творів, де кольоровому світлу надавалась роль повноцінного музично-творчого компоненту (див. Світломузика).