СИНЕСТЕЗІЯ
(від гр. synaisthesis - одночасне відчуття) - феномен сприйняття, що полягає у взаємодії аналізаторів. Збудження, якевиникло, наприклад, у слуховому аналізаторі під впливом виникнення адекватного подразника ірадіює в голосовий аналізатор,звідки на голосові складки надходять коливання відповідної частоти. Яскравим виявом С. є так званий кольоровий слух, або звукові уявлення, що виникають під час сприйняття кольорів і спирається на синопсію.