СИНАПС
(від гр. synapsis - з’єднання) - спеціалізоване утворення, задопомогою яких нервові клітини пов’язані одна з одною, передаючизбудження від нейрона до іншого нейрона або до певних органів. Надії С. побудовані процеси фонації, диригування, гри на музичних інструментах тощо.