СИМФОНІЧНА КАРТИНА
- одночастинний симфонічний твір, програма якого має зображальний або описовий характер і характеризується довільною, частіше варіаційною формою, споглядальністю або повільною розповідністю, буянням образотворчих деталей. До С.к. належать 'В середній Азії' О.Бородина, 'Запорожці' Р.Глієра, 'Садко' М.Римського-Корсакова' та ін.