СИМЕТРИЧНІ ЛАДИ
- лади модального типу, де звукоряди утворено внаслідок поділу 12 півтонів октави на різну кількість (2, 3, 4, 6) однакових (симетричних) частин . Залежно від центрального елементу(ЦЕ) існує чотири основні типи С.л.: І - цілотоновий (ЦЕ - цілотонове шестизвуччя - 12:6); ІІ - зменшений або малотерцевий (ЦЕ - зменшений септакорд - 12:4); ІІІ - збільшений або великотерцевий (ЦЕ - збільшений тризвук - 12:3); ІV - тритоновий або двічи-лад (ЦЕ -тритон – 12 : 2). На відміну від натуральних ладів С.л. мають штучний характер і виникають лише в умовах темперації.