СЕРІЯ
, ряд (від. лат. series - ряд) - група з 12 звуків хроматичної гами (повна С.) або 10, 8, 5, 4 звуків (мікро С.), яка є комплексом інтервалів з чітко визначеним порядком послідовності звуків. Принцип С. -це відмова від ладових тяжінь, рівноправність всіх звуків, повернення до початкового звуку після використання всіх тонів. С. в додекафонії має чотири форми (модуси): основну (приму), зворотну (ракоходну), інверсію, зворотну (ракоходну) інверсію. Кожну з них можна викладати, починаючи від будь-якого звуку. Загальна кількість форм (модусів) - 48, усі вони рівнозначні; загалом в темперованому строї може бути 479 001 600 різних за інтервалікою серій. С., яка утворена з кількох звуків повної С., називається субсерією.