СЕПТОЛЬ
(від лат. septem - сім) - особлива ритмічна фігура з сімох нот, що за тривалістю звучання дорівнює чотирьом (інколи восьми) нотам тієї ж тривалості. Утворюється внаслідок поділу чотири-, шести- або восьмидольного такту на сім рівних частин (див. Додаток XV).