СЕПТИМА
(від лат. septіmа - сьома) - 1. Один з основних інтервалів,що охоплює сім ступенів. Позначається цифрою 7. Мала С. має5 тонів; велика С. - 5 1/2 тонів; зменшена С. - 4 1/2 тони. 2. Сьомий ступінь від того, що заданий.