СЕПТАКОРД
(від лат. septem - сім) - акорд, який складається з чотирьох звуків, розташованих за терціями. Складові звуки С. називаються: основним тоном (1), терцевим тоном (3), квінтовим тоном (5), септимовим тоном (7). С. позначається цифрою 7. С. з основним тоном в басі називається основним виглядом С. Перше обернення С. називається квінтсекстакордом (позначається 6/5); друге - терцквартакордом (4/3); третє - секундакордом (2). С., що утворює велику септиму між крайніми звуками, зветься великим; С. з малою септимою між крайніми звуками - малим; С., що складається з трьох малих терцій, зветься зменшеним. Основними різновидами С. за ладовим положенням є: домінантсептакорд (С. на домінанті); ввідний септакорд (С. на VII ступені); субдомінантсептакорд (С. на ІІ ступені). Назва С. походить від інтервалу септими між крайніми звуками акорду.