СЕНСОРНІСТЬ
(від лат. sensus - відчуття, сприйняття) - здатність довідображення дійсності за допомогою відчуттів і сприймання - відповіді на вплив умовного подразника та змін чутливості. Сутність естетичного виховання полягає у вихованні естетичних почуттів - С.