СЕНСИТИВНИЙ ВІК
(від лат. sensitivus - чуттєвий) - найсприятливіший вік для розвитку для розвитку певних психічних функцій (сприймання, мовлення, пам’яті тощо), які мають вирішальне значення длямузичного розвитку, навчання і виховання. С. відіграє велику роль уформуванні музичних здібностей, музичного сприймання і т. інше.