СЕМИДОЛЬНИЙ ТАКТ
- такт, який містить сім долей (розмір 7/4 та 7/8).