СЕЛЕКТИВНІСТЬ
(від лат. selectus - вправний. добірний) - здатність особистості відбирати з великої кількості подразнень та інформаціїте, що відповідає її спрямованості, потребам, установці, настроям, івиявляється в увазі, сприйманні, мислительній діяльності та способахдій, зокрема, в музичній діяльності.