СЕКУНДАКОРД
(від лат. secunda - друга) - третє обернення септакорду, тобто такий його вигляд, коли басовою опорою є септимовий тон. Назва походить від інтервалу секунди між басом акорду та його основним тоном. Позначається цифрою 2 (див. Додаток XIV).