СЕКСТОЛЬ
(від лат. sextus - шостий) - особлива ритмічна фігура з шести нот, що дорівнює за тривалістю чотирьом або восьми нотамтієї ж тривалості. Утворена поділом чотири- або п’ятидольного такту на шість рівних частин (див. Додаток XV).