СЕКСТА
(лат.sexta - шоста) - 1. Один з основних інтервалів, що охоплює 6 ступенів. Позначається цифрою 6. Мала С. - інтервал, який дорівнює 4 тонам; збільшена С. - 5 тонам; зменшена С. - 3 1/2 тонам.2. Шостий ступінь від того, що заданий.