СЕКВЕНЦІЯ
(від лат. sequor - іду слідом, продовжую) - 1. Вид релігійних співів середньовічної музиці, які виникли з юбіляції та виконувались після 'Alleluia' на різні голосні. 2. Послідовне переміщення мелодичного або гармонічного звороту тими ж голосами на іншій висоті, що йде за першим проведенням як його продовження. С., що проходить в одній тональності, зветься тональною, С., викладена в різних тональностях - модулюючою.