СВІТЛОМУЗИКА
, кольорова музика, цвітомузика, музика світла (англ. color music, нім. Farbichtmusik) - терміни, які стосуються експериментів з синтезу музики і світлових ефектів на ґрунті синопсії Спеціальна апаратура дозволяє 'перекладати' музику на 'мову' різноманітних комбінацій цвіту і таким чином виконувати, як спеціально створені для С. твори, так і інші музичні п’єси. Теоретичним підґрунтям С. є запропонована І.Ньютоном аналогія 'спектр - октава', а перші спроби практичного звернення до синопсії належать О.Скрябіну, який включив до партитури симфонічної поеми 'Прометей' ('Поема вогню') спеціальну партію 'світло'(1910), 'Щаслива рука' А.Шенберга (1913). Експерименти тривали й пізніше (Т.Уїфред, Ф.Меліне, П.Шеффер, Я.Ксенакіс, музей Скрябіна в Москві, група 'Прометей' в Казані, студія світломузики в Харкові та інші). Світломузичні ефекти з використання лазерної техніки використовуються в рок-шоу (light - show) для підсилення впливу на психіку та підсвідомість глядачів.