СІ МАЖОР
- мажорна тональність, тонікою якої є нота сі (те саме,що H-dur); має 5 дієзів біля ключа (фа-, до-, соль-, ре-, ля-дієз)