РУБАТО
(іт. rubato) - ритмічно вільне виконання без точного дотримання тривалостей нот.