РОНДО-СОНАТА
- музична форма, яка поєднує ознаки сонатної форми і рондо (1). Від сонатної форми запозичений тональний план, принцип співставлення і експозиції двох тем в головній і побічній (домінантовій) тональностях, репризна транспозиція першого епізоду побічної партії в основну тональність; від рондо - повторення рефрену в основній тональності не менше трьох разів, пісенно - танцювальний тематизм, квадратність структур. Існують дві форми Р.с. - з центральним епізодом та з розробкою.