РОНДО
(іт.rondo - коло) - 1. Музична форма, де проведення головної теми - рефрену неодноразово (не менше 3) чергується з іншими, відмінними від рефрену епізодами. Старовинне Р. французьких клавесиністів мало багато частин, в класичному Р. 5-7 частин, вони більше і контрастніше, форма має наскрізний розвиток, рефрен може варіюватись, між частинами можливі зв’язки з елементами розробки мотиву. Класичне Р. застосовується в фіналі сонатно-симфонічного циклу, інструментальних п’єсах, вокальній музиці, оперних номерах і т.д. 2. За систематикою гомофонних форм А.Маркса - група з п’яти форм, поряд з піснею і сонатною формою. 3. Музично - поетична форма з п’яти різних побудов, що повторюються з певною послідовністю та однаковим і різним текстом (вірші - АВсАdeAB /АВ- рефрен/; музика - abaaabab).