РОМАНС
(ісп. romance - романський) - 1. Одноголосний камерний вокальний твір з інструментальним супроводом, який виник в Іспанії та набув поширення в інших країнах. Особливий розвиток Р. мав в творчості композиторів Й.Брамса, Р.Глієра, М.Глінки, Ш.Гуно, О.Даргомижського, М.Лисенка, Ж.Массне, М.Мусоргського, Ф.Надененка, С.Прокоф’єва, С.Рахманінова, М.Римського - Корсакова, Г.Свиридова, Б.Сметани, К.Стеценка, І.Стравінського, П.Чайковського, Д.Шостаковича, Ф.Шуберта, Р.Шумана та ін. 2. Назва інструментальної п’єси наспівного, мелодійного характеру (напр., Р. з музики до кінофільму 'Овод' Д.Шостаковича). Приклади інструментального Р. спостерігаються в творчості Л.Бетховена, Ф.Ліста, Г.Свиридова, Ф.Шопена та ін.