РОЗТАШУВАННЯ АКОРДУ
- положення акорду терцевої побудови (або септакорду) та його обернень стосовно октавного звукоряду. Р.а. у чотириголосному викладі може бути: 1) тісним, коли інтервал між 1 і 3 голосами не перебільшує октави; 2) мішаним, коли інтервал між 1 і 3 голосами дорівнює октаві; 3) широким, коли інтервал між 1 і 3 голосами перебільшує октаву.