РОЗРОБКА
- 1. Середній розділ сонатної форми, розташований після експозиції та передує репризі: тонально нестійка частина, де розробляються музичні теми експозиції. 2. Розвиток однієї або кількох тем. Прийоми Р.: структурні (поділ теми на фрази, мотиви); звуковисотні (інтервальне розширення, скорочення мотивів, обернення); гармонічне і тональне оновлення, секвенції; ритмічні (збільшення, зменшення; фактурно - темброві (переоркестровка); поліфонічні імітації, канонічні секвенції, фугато).