РОЗМІР
- кількісна характеристика тактового метру, яка показує число ритмічних долей в такті. Позначається як дріб без риски між чисельником та знаменником на початку нотного тексту або під час зміни метра. Р. деяких складних тактів позначаєтьсяспеціальними знаками (див. Додаток XII).