РИТУРНЕЛЬ
(від іт. ritorno - повернення) - 1. У вокальній музиці - інструментальний епізод, який виконується на початку та в кінці кожної строфи пісні, романсу, оперної арії тощо. 2. В танцювальній музиці - вступний і завершальний інструментальний відіграш в танці. 3. В балеті XVII - XVIII ст. - інструментальний вступ до танцювального номера.