РИТОРИКА МУЗИЧНА
- система музичних прийомів, яка виходить з давньогрецької науки про ораторське мистецтво та художню прозу. Р.м. пов’язана з поглядом на музику як на безпосередню аналогію ораторського і поетичного мовлення. Велике значення для Р.м. мало прагнення музикантів викликати у слухачів афекти (див. Афектів теорія).