РЕЧИТАТИВ
(від лат. recitare - декламувати) - декламаційна за характером вокальна мелодична лінія, яка наближується до природного мовлення і не має завершеної композиційної форми. Інтонації Р. є музичною аналогією мовленнєвих інтонацій (питання, заклик, звернення і т.д.), але зберігають фіксований музичний стрій та ритміку. Існують два основних види Р.: сухий, наближений до чіткого мовлення, що виконується 'говіркою' у довільному ритмі і підтримується окремими витриманими акордами (напр., в опері В.А.Моцарта 'Весілля Фігаро') та акомпанований - наближений до мелодії, з чітким ритмом і насиченим музичним супроводом (напр., в опері О.Даргомижського 'Кам’яний господар'). Р. найчастіше передує арії в опері, ораторії, кантаті або з’єднує мелодичні номери.