РЕФЛЕКСІЯ
(від лат.reflexio - вигін, відображення) - осмислення людиною передумов, закономірностей і механізмів діяльності, мети, завдань, цінностей, вимог, установок, прагнень, самоаналіз. Переживання, пізнання, спілкування, психічна активність невіддільні від Р., як засобу психічного самоконтролю і самовдосконалення, який активно діє під час музичного навчання і виконавства.