РЕФЛЕКС
(від лат. reflexus - згин, вигін) - основна форма нервової діяльності, закономірна реакція організму на зміни середовища або внутрішнього стану і пристосування до них, швидка відповідь на подразнення рецепторів. Всі Р. поділяються на безумовні, з якими людина народжується, та умовні, яких вона набуває в процесі життя. Завдяки набутим Р. процес музичного навчання може стати більш інтенсивним та результативним.