РЕПЕРКУСА
(від лат. vox repercussa - відбитий звук) - тон повторення, друга ладова опора григоріанської мелодії, звук, який повторюється або виділяється іншим способом і є характерним для певного ладу.