РЕПЕРКУСІЯ
(від лат. repercussio - відбиття ) - 1. В науці про фугу в суворому стилі - проведення теми і відповіді в усіх голосах, яке розташовується після експозиції. 2. В григоріанському стилі - самий важливий після фіналіс опорний тон ладу, де концентрується мелодичне напруження (інакше - тенор, туба). Знаходиться вище фіналіс на певний інтервал (від м.3 до м.6) для кожного ладу і разом з ним визначає ладову приналежність. 3. Повторення звуку на тій же висоті в деяких невмах(2) та під час псалмодування 4. Виявлення кварто-квінтового остову лада (1 і 5 ступенів) під час імітаційного вступу голосів фуги, що сприяє створенню тональної стійкості.