РЕМІНІСЦЕНЦІЯ
(від лат. reminiscentia - спогад) - 1. Особливість пам’яті, яка виявляється в тимчасовому забуванні того, що вивчено. 2. В музичному творі повернення мотиву чи теми, що прозвучали раніше, як нагадування про їх попереднє проведення. Прийом Р. застосовується в оперній, симфонічній та ін. музиці.