РЕЙТИНГ
(від англ. rating - порядок, класифікація, оцінка) - суб’єктивна оцінка певного явища за заданою шкалою, класифікація певного явища за експертною оцінкою визначеної категорії фахівців. Визначення Р. поширене в сфері естрадної музики, де популярність 'зірок' визначається за великою кількістю номінацій.