РЕЗОНАТОРНІ ОТВОРИ
- отвори в корпусі музичного інструменту, які поліпшують його акустичні й резонаторні якості. Р.о. можуть бути в формі кола(гітара), f - подібними (скрипка, альт, віолончель, контрабас), трикутними, ромбоподібними і т. ін. У віол та лютні до Р.о. вставляли розетки.