РЕЗОНАТОР
(від лат. resonare - відгукуватись) - 1. Пристрій, налаштований на певну частоту власних коливань, який під впливом дії хвиль вібратора викликає інтенсивні коливання з такою ж або близькою частотою. В музичній практиці застосовуються акустичні (струна, камертон, мембрана, дека та ін.) та електричні (коливальні контури) Р. 2. Термін Р. вживаєшся стосовно співацького голосуумовно, оскільки людський організм виступає як Р., що 'самонастроюється' (В.П.Морозов), а виокремлення 'головного' та 'грудного” Р. є умовним і означає не справжнє резонування, а відчуття, які виникають в цих місцях.