РЕДУКЦІЯ
(від лат. reductio - відступ) - метод музичного аналізу, який запропонував Х.Шенкер. За цією теорією структура музичного твору є ієрархією рівнів (шарів), яка органічно виростає з початкової структури і полягає в послідовному 'зніманні' шарів музичної тканини за такою схемою: основа - похідна тканина, ідея - реалізація, зародиш - організм.