РЕДАКЦІЯ
(від лат. redigo - упорядковую) - 1. Перевірка і виправлення тексту літературного або музичного твору з метою його підготовки до друку. 2. Варіанти тексту нотного твору, що виникають під час його доопрацювання, переробки або підготовки до нового виконання. 3. Пристосування твору до нових умов музичного або сценічного втілення. 4. Виконавське трактування музичного твору (нюанси, тембри, динаміка, аплікатура тощо).