РЕГУЛІЯЦІЯ
(від лат. regula - норма, правило) - вплив на об’єкт з метою стабілізації його параметрів, оптимізації функціонування, спрямувати розвиток відповідно до певної програми. Р. є важливим фактором перебігу процесу музичного навчання.