РЕАКЦІЯ
(від лат. re - проти і actio - дія) - дія у відповідь на впливи і подразнення; протидія. Структура Р. включає три підструктури: сприйняття подразника; переробка подразнення: зворотна дія. Р. в музичному мистецтві має велике значення як для процесу навчання, так і для виконавства.