РАУНД
(англ. round - коло) - англійський різновид нескінченого канону, який виник в XVI - XVII cт.