РАЛЕНТАНДО
(іт. rallentado - уповільнюючи) - поступове уповільнення темпу. Скорочення - rall., rallent.