РАЙД-БІТ
(англ. ride - прогулянка верхи та біт) - різновид пунктирного ритму в джазі та музиці року.