РІТЕНУТО
(іт. ritenuto - затримуючи) - поступове уповільнення темпу (менше, ніж ритардандо).